Kapitel 4

Att synas och få besökare till hemsidan

Om din hemsida inte syns i sökmotorer som Google eller Bing på en bra placering kommer du dessvärre att få mycket få besökare till din hemsida och inte kunna generera pengar. Att arbeta med att synas högt upp i sökresultaten hos olika sökmotorer är ytterst viktigt, och detta arbete kallas för “sökmotoroptimering” eller förkortat SEO.

Dels handlar sökmotoroptimering om hur man skapar en hemsida i sin struktur, gällande domännamn, titel på hemsidan och beskrivning av hemsidan, samt rubriker och text, som vi nämnde tidigare i kapitel fyra. Detta sökmotorarbete kallas ofta för “on page seo”. Detta är sökmotoroptimering som sker på själva hemsidan, “on page”.

Det handlar även i stor utsträckning om hur man skapar så kallade “länkar” till sin hemsida, det vill säga länkar från andras hemsidor eller andra sajter som du äger. Sökmotorer ser dessa länkar som positiva och ett bevis på att din sida har ett värde och är relevant. Att bland annat få länkar till sin hemsida kallas ofta för “off page seo”. Detta är sökmotoroptimering som sker externt och utanför själva sajten du äger, “off page”.

Vi kommer nedan att gå igenom de viktigaste och enklaste grunderna i det som kallas för sökmotoroptimering eller förkortat SEO. Den största styrkan i sökmotoroptimering är dock en välskriven text och bra innehåll på hemsidan. Man kan lägga ner miljontals kronor och tusentals timmar på att sökmotoroptimera en hemsida, men utan bra innehåll klarar man sig föga. När jag har arbetat med mina egna hemsidor har jag satt min tilltro i att innehållet är det viktigaste och jag opitemarar mina hemsidor relativt enkelt och utan större insatser och har lyckats väl med det i många år. 

Sökmotorer som Google uppskattar och kan registrera bra innehåll! Jag kommer därav inte att ge dig några avancerade tips och råd inom sökmotoroptimering, utan några utvalda och enkla grunder för att sökmotorer skall förstå ditt innehåll och göra din hemsida mer synlig för att få in besökare.

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering kommer ursprungligen från engelskans (Search Engine Optimization) eller ofta enklare förkortat till SEO. Det handlar primärt om att optimera sin hemsida för att synas bättre på webben och hos olika sökmotorer. Detta är en industri som omsätter enorma mängder pengar, eftersom det är av största vikt att synas i sökmotorer såsom Google eller Bing. För att optimera din hemsida och göra den mer synlig för att få in besökare kan man arbeta efter ett antal metoder. 

On page metoder  

Dessa interna metoder för att optimera din hemsida är metoder som sker på själva hemsidan, därav namnet on page från engelskans “på sidan”. 

För att på ett bra sätt optimera en hemsidas chanser att synas bra i sökmotorerna handlar det om att veta om vilket eller vilka sökord man vill synas på. Handlar din hemsida om hemlarm, kan det vara lämpligt att din sida syns på just sökord som berör hemlarm. Kanske handlar din hemsida om jämförelser av hemlarm och då är det självfallet de sökorden du skall rikta in dig på.

För att sökmotorer som Google och Bing effektivt skall kunna läsa av ditt innehåll och för att personer som söker på dessa sökord i sökmotorerna enkelt skall hitta till din hemsida krävs det att du optimerar sidan för dessa sökord. 

Optimera ditt domännamn

Ett domännamn är ditt eget namn på hemsidan. Ett domännamn är som en blandning av en adress för att hitta till din hemsida, men även en identitet på nätet. Domännamnet är helt enkelt det som du skriver in i din webbläsare för att komma till webbplatsen du vill besöka. 

När du skapar en hemsida bör du koppla ett domännamn till hemsida för att besökare och sökmotorer skall kunna hitta till din hemsida. Handlar din hemsida om hur man kan tjäna pengar på internet kan det vara lämpligt att inneha ett domännamn som innehar dessa sökord, till exempel (www.tjänapengarpåinternet.se). Det är en fördel att se till att ditt domännamn tydligt signalerar vad hemsidan handlar om. Ett domännamn köper du enkelt via de hemsidebyggare jag tipsade dig om tidigare i boken och kopplar till din hemsida.

Optimera din title för sidan

När du bygger din hemsida kommer du att få välja en “title” till din hemsida. En sidas title är inte att jämföra med en rubrik, utan det är det som står uppe i toppen på den så kallade “webbläsarfliken” och den klickbara texten i sökresultaten på Google och övriga sökmotorer. När folk söker på till exempel Google är det denna text som de först ser i resultaten. Detta har vi tidigare tagit upp i kapitel fyra. Läs på mer om titel där och optimera din title när du bygger din hemsida för de sökord just du vill att din hemsida skall synas på.

Optimera beskrivningen - Meta description

Metabeskrivningen är den text som skall beskriva vad din hemsida handlar om i lite längre text. Denna beskrivning visas i sökresultaten på sökmotorer under din “title” och den klickbara länken. En beskrivning kan vara ungefär 160 tecken långt som maximalt. Beskrivningen hjälper även den din hemsida att synas bättre i sökmotorerna och fungerar även som en reklampelare för att locka besökare in till din hemsida.

Optimera dina huvudrubriker

Din text på hemsidan behöver självklart inneha en huvudrubrik högst upp. En rubrik högst upp på en hemsida brukar kallas för “H1”. Det är viktigt att din rubrik även innehåller de sökord som du vill synas på i sökresultaten på Google. Handlar din hemsida om billiga bildelar bör även din rubrik ( H1) innehålla dessa sökord.

Off page metoder

När det gäller off page metoder, så är dessa metoder till skillnad från on page metoder för att synas bättre i sökmotorer som sker utanför själva hemsidan. Det handlar här främst om att kunna få länkar som pekar till din egen hemsida från andras hemsidor, sociala medier eller bloggar. Detta kan man göra på ett flertalet sätt och vi kommer att gå igenom några av de vanligaste sätten att få länkar som pekar till hemsidan man äger. Att få så kallade “inlänkar” som pekar mot ens egen sida är kanske något av det viktigaste för att din hemsida skall bli sökbar i sökmotorerna. Detta är något som alla som arbetar med affiliate jobbar mycket med. 

Skapa inlänkar till din hemsida

Det finns flera sätt att skapa inlänkar på till sin nyetablerade hemsida. Det viktigaste skulle jag påstå är självfallet att inneha så pass bra text på sin hemsida så att andra vill länka till den spontant och naturligt. Genom att skapa bra texter kommer man per automatik även få personer som länkar till texten om de vill hänvisa till källan.

Innan din hemsida blir sökbar och kommer högre upp i sökmotorerna kan det dock vara värt att skaffa länkar till sin hemsida på egen hand. Detta kan du göra genom ett antal olika sätt. Det man även bör tänka på när man skaffar länkar är att den så kallade “ankartexten” det vill säga den textrad som blir till en länk innehåller de sökord man vill synas på. Om du till exempel skapar en länk till din sajt som handlar om bilförsäkringar och ordet besökaren klickar på för att komma till sajten är just “bilförsäkringar” är länkens ankartext således ”bilförsäkringar”.

Artikelkataloger

Genom att skriva artiklar och publicera dessa i så kallade artikelkataloger kan man få länkar som pekar mot en utvald hemsida. Självfallet kan du då välja att länken skall peka mot din egen hemsida. Artikelkataloger fungerar ofta bra att skapa länkar ifrån eftersom dessa kataloger och artiklar ger ett värde för besökaren. Enklast finner du olika svenska artikelkataloger genom att söka på Google efter artikelkataloger att publicera dina artiklar på. 

Länkkataloger

Att använda sig av seriösa länkkataloger kan vara ett bra sätt att få in de första länkarna på. Dessa länkar som kommer från kataloger brukar inte ge så vidare mycket i värde, men kan vara ett första steg till att få några länkar som pekar mot din nya hemsida. Länkar från kataloger kan även få din hemsida att indexeras snabbare på Google. Skapa inte för många inlänkar från kataloger dock. Välj ut två eller tre stycken och fokusera på att få en länk från dessa kataloger, och skriv en bra länkbeskrivning.

Gästblogga

Ett relativt vanligt sätt att kunna få in bra länkar till sin hemsida är att skriva välskrivna och relevanta artiklar som kan publiceras hos andra bloggare eller hemsidor inom samma ämne som ditt. Du kan till exempel erbjuda dig att skriva ett blogginlägg och därmed få en länk tillbaka som “betalning” eller gentjänst. Hitta gärna andra skribenter inom samma område som din sida och fråga om ni kan samarbeta på något sätt.

Byta länkar 

Ett annat vanligt förekommande fenomen för att få in fler relevanta länkar till hemsidan är att helt enkelt att byta länkar med andra sajter på internet. Byt då gärna länkar med hemsidor som är relevanta i förhållande till din egen hemsida. 

Satellitsajter

En satellitsajt är en hemsida som innehåller relevant information och adekvat skriven text, men vars uppgift är att länka till en annan större hemsida. Har du en större sajt kanske du skapar två till tre mindre satellitsajter som har till uppgift att länka till din större hemsida. Detta är en mycket vanlig arbetsmetod även för större företag som verkar online. 

Kommentera i forum och bloggar

Genom att kommentera i forum och bloggar på internet och länka till sin hemsida kan man även på det sättet skapa länkar till hemsidan.

Sociala medier

Finns du på sociala medier så som Facebook, Twitter eller Instagram? Självfallet skall du marknadsföra din hemsida där och länka för att få uppmärksamhet och synlighet. Be dina vänner att länka till din nya hemsida på deras sociala medier och få snabbare spridning.

Sammanfattning av sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering och arbetet med att få in besökare till en hemsida är kanske det viktigaste arbetet som du kommer att ta dig för i denna business, näst efter det att ta fram en välskriven text och innehåll så klart! Hur bra text du än besitter och hur snygg din sida än är kommer du dock inte kunna tjäna några större pengar om du inte får in besökare på hemsidan. Syns du inte, finns du inte helt enkelt.

I dag kommer majoriteten av besökare in på en hemsida via sökmotorer såsom Google och Bing, och det gör att arbetet med att synas där är oerhört relevant för att kunna lyckas. Dels handlar sökmotoroptimering om att ta fram en bra hemsida med bra innehåll som skapar uppmärksamhet, och dels handlar det om att skaffa länkar som pekar mot sidan för att Google och Bing skall förstå att din hemsida är relevant för de sökord du vill synas på.

Jag har valt att ta med de viktigaste detaljerna i arbetet med sökmotoroptimering och valt ut det jag tycker att man som nybörjare bör starta med, men du bör läsa på mer om ämnet för att kunna skapa riktigt bra hemsidor med tusentals besökare. Att lära sig mer om sökmotoroptimering kommer att hjälpa dig framåt snabbare och få dina intäkter att öka. 

Det finns massor av gratis information att tillgå online som handlar om sökmotoroptimering och en del gratis onlinekurser inom ämnet. 

Till kapitel 5